Тренінги, семінарські заняття та лекції для батьків

Фахівці Центру приділяють велику увагу роботі не тільки з дітьми, але й з батьками.

На початку навчального року складається план занять для батьків, який передбачає відвідання ними тренінгів, семінарських занять та лекцій. При цьому слід зазначити, що найкращі умови для розвитку батьківської компетентності створюються в корекційних таборах.

В той час, коли з дітьми займаються фахівці, батьки беруть участь у спеціально організованих для них заняттях.

Тренінги спрямовані на особистісні перетворення батьків. В залежності від програми тренінгу, робота здійснюється у таких напрямах: робота з тілом, емоційною сферою, рівнем тривожності, самооцінкою, самоповагою, впевненістю у собі, здатністю до творчості тощо.

Семінарські заняття присвячені ознайомленню батьків з ефективними методами корекції розладів аутичного спектра та відпрацюванню прийомів роботи з дітьми: ABA, TEACCH, сенсорна інтеграція, арт-терапія, альтернативна і підтримувальна комунікація, метод “Son-Rise”, розвиток міжособистісних стосунків, метод “Міфне”.

На лекціях батьки отримують знання з актуальної для них тематики: з питань сутності аутизму, закономірностей розвитку аутичних дітей, сучасних медичних та психолого-педагогічних методів корекції порушення, можливостей інтеграції таких дітей у суспільство, соціальних гарантій, які надає держава, батьківсько-дитячим стосункам.